Tullgarns Slott
Parken & Dammarna

Tullgarns slott har guidade visningar
September

öppet lördag och söndag 11:00-15:30
Svensk visning kl 11:00, 12:00, 13:00 och 14:00
Engelsk visning kl 15:00

Juni-Aug
tis-sön 11,00-16,00 varje heltimme visning även på engelska kl. 15,00. Måndagar Stängt
Entré

Vuxen: 100 kr
Studerande: 50 kr
Barn 7-17 år: 50 kr
Barn 0-6: gratis

Information och bokning av visning på tel: 08-551 720 11 ,
info.tullgarns-slott@royalcourt.se
www.kungahuset.se/tullgarn  
  

Tullgarns slott är omgiven av en stor och vacker slottspark som inbjuder till strövtåg eller picknick. Det går även bra att ta ett dopp från bryggan! Närmast slottet finns blomster-rabatter, lindalléer och gräsmattor samt borggården med utsikt över havet. Här finns även en stjärnboské som består av häckomslutna gångstigar som strålar ut från en blomstersmyckad rundell i mitten.     

Bakom kavaljersflygeln börjar den Engelska parken med buktande kanaler, speglande vatten, holmar och broar under trädkronorna. I närheten av kanalerna finns även barrträd som tuja, idegran, hemlocks- gran och en ovanlig japansk skärmtall. Uppe på en kulle finns en cirkelrund plan som omges av en lindhäck, denna plan lämpar sig väl för ett parti boule.

Nära Orangeriet lite öster ut finns de biologiska dammarna som utgör en  mycket vacker park i sig. Det är svårt för många besökare att tro att dessa dammar med vattentrappor utgör reningsanläggningen för avloppsvattnet från hela slottsområdet inklusive de boende!
Anläggningen består av tio dammar med olika reningssteg.
Vid varje damm finns anslag som förklarar respektive steg.